četrtek, 2. maj 2013

Kaj pa plastična škatla?

Velikokrat se trakovi shranjujejo tudi po plastičnih škatlah. Skozi njih se lepo vidi vsebina, lahko jih nalagamo drugega na drugega, lahko jih tudi zložimo pod mizo, v predale, omare ....
Miranda iz Life in The Motherhood nam prikaže postopek, kako lahko izpeljemo organizacijo trakov v plastični posodi. Sila preprosto, če pa je to tisto, kar odgovarja Nam .... se moramo odločiti sami.